Thu, 22 Apr 2021 19:46:10 UTC

Information for build foobillard-3.0a-32.fc31

ID1323688
Package Namefoobillard
Version3.0a
Release32.fc31
Epoch
Sourcegit+https://src.fedoraproject.org/rpms/foobillard.git#98627a482776695120ced76898126fdee4e4254b
SummaryOpenGL billard game
DescriptionFooBillard is an attempt to create a free OpenGL-billard for Linux. FooBillard is still under development but the main physics is implemented.
Built byreleng
State complete
Volume DEFAULT
StartedThu, 25 Jul 2019 00:53:49 UTC
CompletedThu, 25 Jul 2019 09:51:17 UTC
Taskbuild (f31-rebuild, /rpms/foobillard.git:98627a482776695120ced76898126fdee4e4254b)
Extra{'source': {'original_url': 'git+https://src.fedoraproject.org/rpms/foobillard.git#98627a482776695120ced76898126fdee4e4254b'}}
Tags
f31
f31-Beta
f31-rebuild
f32
RPMs
src
foobillard-3.0a-32.fc31.src.rpm (info) (download)
aarch64
foobillard-3.0a-32.fc31.aarch64.rpm (info) (download)
foobillard-debuginfo-3.0a-32.fc31.aarch64.rpm (info) (download)
foobillard-debugsource-3.0a-32.fc31.aarch64.rpm (info) (download)
armv7hl
foobillard-3.0a-32.fc31.armv7hl.rpm (info) (download)
foobillard-debuginfo-3.0a-32.fc31.armv7hl.rpm (info) (download)
foobillard-debugsource-3.0a-32.fc31.armv7hl.rpm (info) (download)
i686
foobillard-3.0a-32.fc31.i686.rpm (info) (download)
foobillard-debuginfo-3.0a-32.fc31.i686.rpm (info) (download)
foobillard-debugsource-3.0a-32.fc31.i686.rpm (info) (download)
ppc64le
foobillard-3.0a-32.fc31.ppc64le.rpm (info) (download)
foobillard-debuginfo-3.0a-32.fc31.ppc64le.rpm (info) (download)
foobillard-debugsource-3.0a-32.fc31.ppc64le.rpm (info) (download)
s390x
foobillard-3.0a-32.fc31.s390x.rpm (info) (download)
foobillard-debuginfo-3.0a-32.fc31.s390x.rpm (info) (download)
foobillard-debugsource-3.0a-32.fc31.s390x.rpm (info) (download)
x86_64
foobillard-3.0a-32.fc31.x86_64.rpm (info) (download)
foobillard-debuginfo-3.0a-32.fc31.x86_64.rpm (info) (download)
foobillard-debugsource-3.0a-32.fc31.x86_64.rpm (info) (download)
Logs
x86_64
build.log
hw_info.log
state.log
root.log
mock_output.log
ppc64le
hw_info.log
build.log
root.log
state.log
mock_output.log
aarch64
hw_info.log
state.log
root.log
build.log
mock_output.log
i686
build.log
state.log
hw_info.log
root.log
mock_output.log
s390x
hw_info.log
state.log
build.log
root.log
mock_output.log
armv7hl
state.log
hw_info.log
root.log
build.log
mock_output.log
Changelog * Thu Jul 25 2019 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 3.0a-32 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_31_Mass_Rebuild * Thu Jan 31 2019 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 3.0a-31 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_30_Mass_Rebuild * Fri Jul 13 2018 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 3.0a-30 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_29_Mass_Rebuild * Wed Feb 07 2018 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 3.0a-29 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_28_Mass_Rebuild * Wed Aug 02 2017 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 3.0a-28 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_27_Binutils_Mass_Rebuild * Wed Jul 26 2017 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 3.0a-27 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_27_Mass_Rebuild