Thu, 22 Apr 2021 20:37:43 UTC

Information for build foobillard-3.0a-32.module_f31+7185+8712168e

ID1419191
Package Namefoobillard
Version3.0a
Release32.module_f31+7185+8712168e
Epoch
Sourcegit+https://src.fedoraproject.org/rpms/foobillard#16040bd82254f8fb4164a0381917baf2373cfd4a
SummaryOpenGL billard game
DescriptionFooBillard is an attempt to create a free OpenGL-billard for Linux. FooBillard is still under development but the main physics is implemented.
Built bymbs/mbs.fedoraproject.org
State complete
Volume DEFAULT
StartedTue, 03 Dec 2019 10:26:00 UTC
CompletedTue, 03 Dec 2019 10:29:31 UTC
Taskbuild (module-foobillard-master-3120191203095537-802922d1, /rpms/foobillard:16040bd82254f8fb4164a0381917baf2373cfd4a)
Extra{'source': {'original_url': 'git+https://src.fedoraproject.org/rpms/foobillard?#16040bd82254f8fb4164a0381917baf2373cfd4a'}}
Tags
module-foobillard-master-3120191203095537-802922d1
module-foobillard-master-3120191203095537-802922d1-build
RPMs
src
foobillard-3.0a-32.module_f31+7185+8712168e.src.rpm (info) (download)
aarch64
foobillard-3.0a-32.module_f31+7185+8712168e.aarch64.rpm (info) (download)
foobillard-debuginfo-3.0a-32.module_f31+7185+8712168e.aarch64.rpm (info) (download)
foobillard-debugsource-3.0a-32.module_f31+7185+8712168e.aarch64.rpm (info) (download)
armv7hl
foobillard-3.0a-32.module_f31+7185+8712168e.armv7hl.rpm (info) (download)
foobillard-debuginfo-3.0a-32.module_f31+7185+8712168e.armv7hl.rpm (info) (download)
foobillard-debugsource-3.0a-32.module_f31+7185+8712168e.armv7hl.rpm (info) (download)
i686
foobillard-3.0a-32.module_f31+7185+8712168e.i686.rpm (info) (download)
foobillard-debuginfo-3.0a-32.module_f31+7185+8712168e.i686.rpm (info) (download)
foobillard-debugsource-3.0a-32.module_f31+7185+8712168e.i686.rpm (info) (download)
ppc64le
foobillard-3.0a-32.module_f31+7185+8712168e.ppc64le.rpm (info) (download)
foobillard-debuginfo-3.0a-32.module_f31+7185+8712168e.ppc64le.rpm (info) (download)
foobillard-debugsource-3.0a-32.module_f31+7185+8712168e.ppc64le.rpm (info) (download)
s390x
foobillard-3.0a-32.module_f31+7185+8712168e.s390x.rpm (info) (download)
foobillard-debuginfo-3.0a-32.module_f31+7185+8712168e.s390x.rpm (info) (download)
foobillard-debugsource-3.0a-32.module_f31+7185+8712168e.s390x.rpm (info) (download)
x86_64
foobillard-3.0a-32.module_f31+7185+8712168e.x86_64.rpm (info) (download)
foobillard-debuginfo-3.0a-32.module_f31+7185+8712168e.x86_64.rpm (info) (download)
foobillard-debugsource-3.0a-32.module_f31+7185+8712168e.x86_64.rpm (info) (download)
Logs
x86_64
state.log
build.log
root.log
hw_info.log
mock_output.log
ppc64le
build.log
state.log
hw_info.log
root.log
mock_output.log
aarch64
build.log
hw_info.log
root.log
state.log
mock_output.log
i686
build.log
hw_info.log
state.log
root.log
mock_output.log
s390x
state.log
hw_info.log
root.log
build.log
mock_output.log
armv7hl
state.log
hw_info.log
root.log
build.log
mock_output.log
Changelog * Thu Jul 25 2019 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 3.0a-32 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_31_Mass_Rebuild * Thu Jan 31 2019 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 3.0a-31 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_30_Mass_Rebuild * Fri Jul 13 2018 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 3.0a-30 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_29_Mass_Rebuild * Wed Feb 07 2018 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 3.0a-29 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_28_Mass_Rebuild