Thu, 22 Apr 2021 20:55:22 UTC

Information for build foobillard-3.0a-33.fc32

ID1436144
Package Namefoobillard
Version3.0a
Release33.fc32
Epoch
Sourcegit+https://src.fedoraproject.org/rpms/foobillard.git#7a2023a463062a39b1bf3e7f4285736fc3359c46
SummaryOpenGL billard game
DescriptionFooBillard is an attempt to create a free OpenGL-billard for Linux. FooBillard is still under development but the main physics is implemented.
Built byreleng
State complete
Volume DEFAULT
StartedTue, 28 Jan 2020 18:51:32 UTC
CompletedTue, 28 Jan 2020 23:50:39 UTC
Taskbuild (f32-rebuild, /rpms/foobillard.git:7a2023a463062a39b1bf3e7f4285736fc3359c46)
Extra{'source': {'original_url': 'git+https://src.fedoraproject.org/rpms/foobillard.git#7a2023a463062a39b1bf3e7f4285736fc3359c46'}}
Tags
f32
f32-Beta
f32-rebuild
RPMs
src
foobillard-3.0a-33.fc32.src.rpm (info) (download)
aarch64
foobillard-3.0a-33.fc32.aarch64.rpm (info) (download)
foobillard-debuginfo-3.0a-33.fc32.aarch64.rpm (info) (download)
foobillard-debugsource-3.0a-33.fc32.aarch64.rpm (info) (download)
armv7hl
foobillard-3.0a-33.fc32.armv7hl.rpm (info) (download)
foobillard-debuginfo-3.0a-33.fc32.armv7hl.rpm (info) (download)
foobillard-debugsource-3.0a-33.fc32.armv7hl.rpm (info) (download)
i686
foobillard-3.0a-33.fc32.i686.rpm (info) (download)
foobillard-debuginfo-3.0a-33.fc32.i686.rpm (info) (download)
foobillard-debugsource-3.0a-33.fc32.i686.rpm (info) (download)
ppc64le
foobillard-3.0a-33.fc32.ppc64le.rpm (info) (download)
foobillard-debuginfo-3.0a-33.fc32.ppc64le.rpm (info) (download)
foobillard-debugsource-3.0a-33.fc32.ppc64le.rpm (info) (download)
s390x
foobillard-3.0a-33.fc32.s390x.rpm (info) (download)
foobillard-debuginfo-3.0a-33.fc32.s390x.rpm (info) (download)
foobillard-debugsource-3.0a-33.fc32.s390x.rpm (info) (download)
x86_64
foobillard-3.0a-33.fc32.x86_64.rpm (info) (download)
foobillard-debuginfo-3.0a-33.fc32.x86_64.rpm (info) (download)
foobillard-debugsource-3.0a-33.fc32.x86_64.rpm (info) (download)
Logs
x86_64
hw_info.log
state.log
build.log
root.log
mock_output.log
ppc64le
state.log
hw_info.log
build.log
root.log
mock_output.log
aarch64
root.log
hw_info.log
build.log
state.log
mock_output.log
i686
hw_info.log
state.log
build.log
root.log
mock_output.log
s390x
state.log
hw_info.log
root.log
build.log
mock_output.log
armv7hl
build.log
root.log
hw_info.log
state.log
mock_output.log
Changelog * Tue Jan 28 2020 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 3.0a-33 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_32_Mass_Rebuild * Thu Jul 25 2019 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 3.0a-32 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_31_Mass_Rebuild * Thu Jan 31 2019 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 3.0a-31 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_30_Mass_Rebuild * Fri Jul 13 2018 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 3.0a-30 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_29_Mass_Rebuild * Wed Feb 07 2018 Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 3.0a-29 - Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_28_Mass_Rebuild